Spelletjes
Speeluur.nl - disclaimer

Informatie
Speeluur probeert hierbij de inhoud van de informatie op deze website zoveel mogelijk op juistheid te controleren, maar kan dit niet garanderen. Er kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en speeluur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Betaald spelen
De betaalspellen die wij een link geven vanaf onze site zijn wij onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor.
Dus schade op een te hoge telefoonrekening kan onder geen enkele voorwaarde op de makers van speeluur.nl verhaald worden!

Speeluur.nl is onder geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor het niet goed functioneren van de aangeboden diensten.

Spotje speeluur.nl - Voorwaarden RADIONL
  • De commercial blijft eigendom van RADIONL
  • Alle rechten van de commercial zijn voorbehouden aan RADIONL
  • Het kopieren en verveelvoudigen van een door RADIONL geproduceerde commercial is zonder (schriftelijk) toestemming verboden.
  • Bij uitzending van de commercial op media van derden, anders dan RADIONL, dient u (schriftelijk) toestemming te vragen bij de desbetreffende accountmanager van RADIONL.
  • Indien de commercial zonder (schriftelijk) toestemming geproduceerd wordt met de bovengenoemde regels, dan zal er een copyright vergoeding worden gevraagd van €450,- exclusief 19% BTW per gemaakte commercial.


De Spelletjes
Om het risico te minimaliseren dat we inbreuk plegen op enig copyright van de door ons opgenomen spelletjes hebben we een aantal maatregelen genomen. Middels deze pagina willen we onze gebruikers, of n ieder die hier belang aan hecht, hiervan op de hoogte stellen.

  • We hebben voor het plaatsen van een aantal spelletjes toestemming gevraagd en gekregen bij de door ons bekende copyright houders.
  • Een aanzienlijk aantal spelletjes mogen zonder enige (rand)voorwaarden op internetsites geplaatst worden, voor een aantal hebben we geen copyright informatie kunnen vinden of kunnen we door algemeen gebruik op het internet deze informatie niet (meer) achterhalen.
  • Sommige spelletjes mogen onder speciale voorwaarden worden gebruikt met in achtname van een aantal randvoorwaarden. Aan deze randvoorwaarden wordt, voor zover wij dat zelf kunnen beoordelen, door speeluur.nl voldaan.
  • We veranderen niets aan de source code van de spelletjes. Vermeldingen van bijvoorbeeld credithouders, merknamen, of verwijzingen naar websites blijven ongewijzigd.
  • Voor een aantal spelletjes wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde deep linking techniek. Hierbij linken we naar het internetadres waar de orginele spelletjes code zich bevindt en wordt de spelletjes code (FLASH of SHOCKWAVE) NIET gekopieerd naar de speeluur.nl server. We zijn ons bewust van het feit dat deeplinking een onderwerp van discussie is, er is ons echter geen informatie bekend dat dit verboden is (zie artikelen over (deep)linking). We worden tevens gesterkt in deze opvatting door het feit dat deze techniek door zeer veel andere internetsites wordt toegepast.
De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Dit kan via een e-mail aan speeluur.nl.

Indien uw bezwaar redelijk cq begrijpelijk is zal de naar het betreffende spelletje z.s.m. worden verwijderd van speeluur.nl. Onze ervaring heeft aangetoond dat deze insteek succesvol werkt.
6 bezoekers spelen op speeluur.nl© 2021 Spelletjes | Disclaimer |